Η Οδύσσεια των διαστημικών παιγνιδιών αποτελεί έναν συναρπαστικό ταξίδι στο άγνωστο, παρέχοντας εμπειρίες που υπερβαίνουν τα σύνορα της φαντασίας και της τεχνολογίας.

Αυτά τα πρώτα διαστημικά παιχνίδια έχουν αναπαριστήσει την έρευνα,  την κατάκτηση του διαστήματος και την ανακάλυψη  νέων κόσμων, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις, επιτυγχάνοντας  και προσθέτοντας νέους στόχους εξερεύνησης.

Αυτά τα παιγνίδια λειτουργούν ως πύλες για να εισέλθουμε στον μαγικό κόσμο του διαστήματος, εμπνέοντας μας να ονειρευόμαστε για το απέραντο άγνωστο.

Μπορεί κάποιος μέσα σε λίγα λεπτά να βιώσει την πορεία του διαστημικού παιγνιδιού των τελευταίων 7 δεκαετιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν αντικείμενα που κάποτε ήταν καθαρά προϊόν επιστημονικής φαντασίας και σήμερα είναι η καθημερινότητα μας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτής της έκθεσης. Να αντιληφθεί κάποιος ότι με τις σωστές προϋποθέσεις, η φαντασία και το όραμα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Αυτά τα παιγνίδια λειτουργούν ως πύλες για να εισέλθουμε στον μαγικό κόσμο του διαστήματος, εμπνέοντας μας να ονειρευόμαστε για το απέραντο άγνωστο.

Όπως ο Οδυσσέας αντιμετώπιζε προκλήσεις και αποστολές, έτσι και οι χρήστες αυτών των παιγνιδιών αντιμετωπίζουν τεχνικές και δημιουργικές προκλήσεις.

Αυτά τα παιχνίδια δεν προσφέρουν μόνο ψυχαγωγία, αλλά επίσης προωθούν την εκπαίδευση και την ενημέρωση για το διάστημα, ενθαρρύνοντας το ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του αγνώστου. Τα παιγνίδια αυτά ενισχύουν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες προβληματισμού, ενώ παράλληλα διδάσκουν σημαντικές επιστημονικές και τεχνολογικές έννοιες.

Προωθούν επίσης τη συνεργασία και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων όπως η προβληματισμός και η λύση προβλημάτων. Επιπλέον, ανοίγουν διαπολιτισμικούς διαλόγους και συνεργασίες μεταξύ διαφόρων εθνοτήτων, προωθώντας την κοινωνική συνοχή. Μέσω αυτών, η κοινωνία αναπτύσσει ενδιαφέρον για τη διαστημική έρευνα, ενισχύοντας την εκπαίδευση, την καινοτομία και την προσέλκυση νέων ατόμων στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Τέλος, συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, επηρεάζοντας την οικονομία και την εξέλιξη της κοινωνίας.

The Space Toy Odyssey is an exciting journey into the unknown, providing experiences that transcend the boundaries of fantasy and technology.

These early space toys have represented the exploration spirit of that era, the conquest of space and the discovery of new worlds, facing challenges and achieving exploration goals.

They acted as gateways to enter the magical world of space, inspiring us to dream of the vast unknown.

Within a few minutes, you can experience the course of space toys over the last 7 decades. Objects that were then purely a product of science fiction, today are part of our everyday life. This is the main objective of this exhibition. To make one realize that under the right conditions imagination and vision can become reality.

“Users” of these toys are facing technical and creative challenges, just as Odysseus did.

These toys, not only provide entertainment, but also promote education and awareness of space, encouraging interest in exploring the unknown. They also enhance imagination, creativity, and reflection skills, while teaching important scientific and technological concepts.

In addition, they promote collaboration and the development of critical skills such as reflection and problem solving.  They open intercultural dialogues and partnerships between different nationalities, promoting social cohesion. Through them, society develops an interest in space research, fostering education, innovation and attracting young people to the field of space technology.

Finally, they contribute to the development of new technologies and innovations, influencing the economy and the evolution of society.

[1]  Darth Vader Figure:
Darth Vader, also known as Anakin Skywalker, is a legendary fictional character from the Star Wars franchise. He is a formidable Sith Lord with a distinctive black helmet, cape, and red lightsabre, known for his iconic presence and mastery of the dark side of the Force.

Ο θρυλικός Darth Vader, γνωστός και ως Anakin Skywalker, είναι ένας θρυλικός φανταστικός χαρακτήρας από τη σειρά Star Wars. Πρόκειται για τον τρομερό άρχοντα των Σιθ με το χαρακτηριστικό μαύρο κράνος, την κάπα και το κόκκινο φωτεινό σπαθί του, γνωστός για την εμβληματική του παρουσία και την δεξιοτεχνία του στη χρήση της σκοτεινής πλευράς της Δύναμης.

[2]  C3P0 Mask:
Star Wars is an iconic and enduring science fiction franchise that was created by George Lucas. Set in a galaxy far, far away, it features an epic narrative that spans multiple generations and revolves around the battle between the forces of good, represented by the Jedi and the Rebel Alliance, and the forces of evil, embodied by the Sith and the Galactic Empire. The franchise includes a series of blockbuster films, TV shows, novels, comics, and an expansive universe of characters and worlds, captivating audiences with its blend of mythic storytelling, groundbreaking visual effects, and timeless themes of heroism, redemption, and the struggle between light and darkness. Star Wars has become a cultural phenomenon, influencing the way people perceive science fiction and shaping the modern blockbuster film industry.

C-3PO is a humanoid protocol droid character from the Star Wars franchise, known for his fluent translation skills and distinctive gold-plated appearance. Created by the Rebel Alliance hero Anakin Skywalker and featured prominently throughout the Star Wars saga, C-3PO is often seen alongside his droid companion, R2-D2, engaging in various adventures while providing comic relief and indispensable linguistic expertise. His polite and nervous demeanour, along with his memorable interactions with other characters, have made him an iconic and beloved figure in the Star Wars universe.

Ο Πόλεμος των Άστρων είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό franchise επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε από τον Τζορτζ Λούκας. Διαδραματίζεται σε έναν πολύ μακρινό γαλαξία και, χρησιμοποιεί μια επική του αφήγηση που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Το σενάριο περιγράφει τη μάχη μεταξύ των δυνάμεων του “καλού”, που εκπροσωπούνται από τους Τζεντάι και τη Συμμαχία των Επαναστατών, και των δυνάμεων του “κακού”, που ενσαρκώνονται από τους Σιθ και τη Γαλαξιακή Αυτοκρατορία. Στον Πόλεμο των Άστρων, ως σειρά διαστημικού θεάματος, συμπεριλαμβάνονται ταινίες blockbuster, τηλεοπτικές σειρές, μυθιστορήματα, κόμικς και ένα εκτεταμένο σύμπαν χαρακτήρων και κόσμων, που καθηλώνουν το κοινό  αναμιγνύοντας  την μυθική αφήγηση,  τα πρωτοποριακά  οπτικά εφέ και των διαχρονικών θεμάτων ηρωισμού και- λύτρωσης μέσα από την πάλη μεταξύ φωτός και σκότους. Ο Πόλεμος των Άστρων αποτελεί ένα πολιτιστικό φαινόμενο, αφού από τη μια επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την επιστημονική φαντασία και από την άλλη συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης βιομηχανίας κινηματογραφικών επιτυχιών.

Ο C-3PO είναι ένα ανδροειδές από το Star Wars, γνωστός για τις εκπληκτικές μεταφραστικές του ικανότητες και τη χαρακτηριστική χρυσοποίκιλτη εμφάνισή του. Ο C-3PO, Κατασκευάστηκε από τον Άνακιν Σκάιγουοκερ, ήρωα της Συμμαχίας των Επαναστατών και πρωταγωνιστής σε όλη την ιστορία του Πολέμου των Άστρων., εμφανίζεται συχνά μαζί με το ανδροειδές ρομπότ σύντροφό του, τον R2-D2, και εμπλέκεται σε διάφορες περιπέτειες, προσφέροντας παράλληλα κωμικότητα και την απαραίτητη γλωσσική ακρίβεια.

[3]   Moonbase Alpha:
Space: 1999 was a science fiction television series created by Gerry and Sylvia Anderson, that originally aired from 1975 to 1977. The show was set in the near-future and revolved around the Moon being used as a nuclear waste disposal site, which becomes the source of a catastrophic explosion, propelling the Moon out of Earth’s orbit and into a journey through space. The series followed the inhabitants of Moonbase Alpha, led by Commander John Koenig, as they encountered alien civilizations, mysterious phenomena, and sought a new home amidst the challenges of deep space. Space: 1999 is known for its blend of dramatic storytelling and groundbreaking visual effects, and it remains a cult classic in the world of science fiction television.

Moonbase Alpha, as depicted in the series Space: 1999, was a fictional lunar research facility and the central setting for the show. It served as the home of the main characters and the hub of operations as they navigated their unexpected journey through space after the Moon was blasted out of Earth’s orbit.

Η σειρά επιστημονικής φαντασίας Space: 1999 δημιουργήθηκε από τους Gerry and Sylvia Anderson και προβλήθηκε τηλεοπτικά για πρώτη φορά τηλεοπτικά από το 1975 μέχρι το 1977. Διαδραματιζόταν αναφερόταν στο κοντινό  μέλλον και παρουσίαζε το φεγγάρι ως σημείο απόρριψης πυρηνικών αποβλήτων. Η απερισκεψία αυτή   προκάλεσε μια μεγάλη έκρηξη που εξώθησε τη Σελήνη μακριά από την τροχιά της  Γης σε ένα ταξίδι στο διάστημα. Η σειρά παρουσιάζει τους κατοίκους της σεληνιακής βάσης Alpha, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του Commander-Διοικητή John Koenig αντιμετώπιζαν εξωγήινους πολιτισμούς,  και μυστηριώδη φαινόμενα, αναζητώντας μια νέα πατρίδα μέσα από τις προκλήσεις του διαστήματος. Η σειρά “Space: 1999” είναι γνωστή για το μείγμα την δραματικής αφήγησης που χρησιμοποιεί καθώς και των πρωτοποριακών  οπτικών  εφέ, παραμένοντας ένα κλασικό cult-θέαμα στον κόσμο του θεάματος της επιστημονικής φαντασίας.

Η σεληνιακή βάση (Moonbase Alpha), όπως παρουσιάστηκε στη σειρά Space: 1999,  αποτελούσε την κεντρική σκηνή. Ήταν ένα φανταστικό ερευνητικό κέντρο μελέτης της Σελήνης. Παράλληλα αποτελούσε τη βάση των πρωταγωνιστών της σειράς και το κέντρο επιχειρήσεων για το αναπάντεχο ταξίδι στο διάστημα, ως αποτέλεσμα της απομάκρυνσης της Σελήνης από την τροχιά της Γης καταστροφής της Σελήνης και την εξώθησή τους από την τροχιά της γης.

[4]   Tricorder:
Star Trek is a renowned science fiction franchise that began as a television series created by Gene Roddenberry in the 1960s. It envisions a future where humanity explores the galaxy as part of the United Federation of Planets, promoting peace, diplomacy, and scientific discovery. Over the decades, Star Trek has expanded to include multiple television series, films, books, and merchandise, and it continues to inspire and captivate audiences with its exploration of the final frontier.

A tricorder was a multifunctional handheld device featured in the Star Trek series, known for its ability to scan and analyse various data,  including biological, environmental, and technological information. It served as a versatile tool for exploration, diagnosis, and problem-solving in the science fiction universe.

Tricorders have had a significant impact on today’s world as a source of inspiration for scientific and technological advancements. While real-world tricorders may not have reached the level of their fictional counterparts, they have influenced the development of modern portable medical diagnostic tools. Researchers and companies are actively working on creating devices that can scan vital signs, detect diseases, and perform various diagnostic tests quickly and non-invasively. The concept of tricorders continues to drive innovation, offering the potential for more efficient and accessible healthcare solutions in the future.

Η διάσημη σειρά επιστημονικής φαντασίας Star Trek, η οποία ξεκίνησε ως να μεταδίδεται στην τηλεόραση τη δεκαετία του 1960, αποτελεί δημιουργία του Gene Roddenberry. Η σειρά παρουσιάζει το όραμα για ένα μέλλον όπου η ανθρωπότητα εξερευνά τον Γαλαξία ως μέλος της Ενωμένης Ομοσπονδίας Πλανητών, προωθώντας την ειρήνη, τη διπλωματία και την επιστημονική ανακάλυψη. Σταδιακά, το Star Trek επεκτάθηκε και περιλαμβάνει πλέον πολλές τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, βιβλία και αντικείμενα, συνεχίζοντας να εμπνέει και να γοητεύει στην προσπάθεια για εξερεύνηση του «τελευταίου συνόρου», δηλαδή του Διαστήματος.

Το tricorder ήταν μια πολυ-λειτουργική φορητή συσκευή που παρουσιάστηκε στη σειρά Star Trek, γνωστή για την ικανότητά της να σαρώνει και να αναλύει διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, περιβαλλοντικών και τεχνολογικών πληροφοριών. Επρόκειτο δηλαδή, για ένα πολυχρηστικό εργαλείο για την εξερεύνηση, τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων στο πεδίο της επιστημονικής φαντασίας.

Στον σύγχρονο κόσμο τα tricorders είχαν σημαντικό αντίκτυπο, ως πηγή έμπνευσης για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Παρόλο που τα tricorders του πραγματικού κόσμου μπορεί να μην έχουν φτάσει στο επίπεδο των αντίστοιχων φανταστικών, εν τούτοις έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη των σύγχρονων φορητών ιατρικών διαγνωστικών εργαλείων. Ερευνητές και εταιρείες σήμερα ασχολούνται με τη δημιουργία συσκευών που μπορούν να σαρώνουν ζωτικά σημεία, να ανιχνεύουν ασθένειες και να εκτελούν διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις γρήγορα και χωρίς επεμβάσεις. Η έννοια των tricorders συνεχίζει να κατευθύνει την καινοτομία, προσφέροντας τη δυνατότητα για πιο αποτελεσματικές και προσιτές λύσεις ιατρικής περίθαλψης στο μέλλον.

[5]  Star Trek Display:
Discover a captivating display of Star Trek figures, featuring well-known characters from the iconic science fiction series. This exhibit offers a glimpse into the diverse array of characters and species that have populated the Star Trek universe, allowing fans to engage with their favourite crew members and memorable figures from the franchise.

Ανακαλύψτε μια ποικιλία από διάφορες φιγούρες γνωστών πρωταγωνιστών του Star Trek, με γνωστούς χαρακτήρες από την ομώνυμη εμβληματική σειρά επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται για ένα δείγμα των χαρακτήρων και άλλων ειδών που έχουν έζησαν στο σύμπαν του Star Trek, όπου ξεχωρίζουν τα αγαπημένα μέλη του πληρώματος και οι αξέχαστες φιγούρες της σειράς.

[6]    Star Wars Display:
Explore this captivating exhibit that brings the Star Wars universe to life through a diverse collection of toys. This showcase includes a range of action figures, iconic vehicles, and a unique ex-shop display featuring a scene from The Phantom Menace. Immerse yourself in the world of Star Wars collectibles, where fans of all ages can connect with their favourite characters and relive the cinematic magic that has defined the franchise for generations.

Ο Πόλεμος των Άστρων μέσα από μια διαφορετική και σπάνια συλλογή παιχνιδιών. Η συλλογή περιλαμβάνει μια σειρά από φιγούρες δράσης, εμβληματικά οχήματα και μια μοναδική αυθεντική παλιά προθήκη καταστήματος με μια σκηνή από την Απειλή των Φαντασμάτων. Ένα δείγμα συλλεκτικών παιχνιδιών Star Wars μέσα από τα οποία μπορείτε να συνδεθείτε με τους αγαπημένους σας χαρακτήρες και να ξαναζήσετε την κινηματογραφική μαγεία που καθόρισε το franchise για γενιές και γενιές.

[7]   Lego Display:
Lego is a renowned Danish toy company that specializes in interlocking plastic bricks and an array of construction sets. Its significance in the world lies in its unique ability to foster creativity, problem-solving, and collaborative play, making it a cherished educational and recreational tool for children and adults alike. This exhibit features some rare, original space toys as well as some examples of Lego Star Wars.

Η Lego είναι μια φημισμένη Δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών κατασκευής και δημιουργίας, η οποία εξειδικεύεται στα γνωστά αλληλοσυνδεόμενα πλαστικά τουβλάκια με μια μεγάλη σειρά από κατασκευαστικά σετ. Η σημασία των Lego εδράζεται κυρίως στην προώθηση της δημιουργικότητας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, καθιστώντας τα έτσι ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό εργαλείο τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Εδώ παρουσιάζονται μερικά πολύ σπάνια αυθεντικά διαστημικά παιχνίδια της Lego, συμπεριλαμβανομένων και μερικών παιχνιδιών Lego Star Wars.

[8]  Thunderbirds and others:
TV shows and movies about space have had a profound impact on the world by fuelling a fascination with space exploration and science fiction. They’ve inspired generations to dream of venturing beyond Earth, sparking innovations in technology, fostering interest in real space missions, and encouraging a sense of wonder about the cosmos. These entertainment mediums have not only shaped popular culture but also contributed to scientific advancements and our collective vision of what lies beyond our planet.

Exhibited here, are “eagle” type space crafts from the hit show space 1999 as well as items from “Thunderbirds”, the first famous Gerry and Sylvia Anderson puppet series from the 1960s.

Η εξερεύνηση του διαστήματος και το πεδίο της επιστημονικής φαντασίας επηρεάζονται σημαντικά από τις τηλεοπτικές σειρές και ταινίες με θέμα το Διάστημα. Πολλές γενιές μέχρι σήμερα έχουν ονειρευτεί ταξίδια μακριά από τη Γη, ενώ πολλές καινοτομίες στην τεχνολογία έχουν επηρεαστεί από τον φανταστικό κόσμο του διαστήματος, καλλιεργώντας έτσι το ενδιαφέρον για πραγματικές διαστημικές αποστολές και ενθαρρύνοντας τον θαυμασμό του Σύμπαντος.

Στη συλλογή αυτή θα βρείτε διαστημικά σκάφη τύπου “αετού” από την επιτυχημένη σειρά “Space: 1999”, καθώς και αντικείμενα από το “Thunderbirds”, την πρώτη διάσημη σειρά μαριονετών των Gerry και Sylvia Anderson, από τη δεκαετία του 1960.

[9]   Russian items:
Various Space Related toys and items referring to the Soviet Era Cosmonaut Program. The Space Race of the early 1960s between the USSR and the USA of who would be the First man on the Moon, necessitated public support. Thus, magazine articles, toys, stamps and others were produced to rally support.

Ανακαλύψτε διάφορα αντικείμενα και παιχνίδια σχετικά με το διάστημα που αναφέρονται στο Σοβιετικό Πρόγραμμα. Η διαστημική κούρσα για την κατάκτηση της Σελήνης μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχαν απασχολήσει εκτεταμένα την κοινή γνώμη. Έτσι πολλά άρθα σε περιοδικά, παιχνίδια και γραμματόσημα, αποτελούν ένα δείγμα αυτής της συμμετοχής των κρατών αλλά και της κοινής γνώμης σε αυτή την κούρσα.

[10]   Tin Plate Space Toys:
Explore a captivating exhibit showcasing space toys, including rockets and astronaut figurines, which highlights their historical significance in inspiring curiosity, scientific exploration, and space adventures throughout generations.

Tin Plate Space Toys produced in the aftermath from the now infamous Roswell Incident in New Mexico in 1947. Notable are a rare example of a Cragstan Astronaut as well as a rare Horikawa Space Station circa 1955, produced at a time when space stations were science fiction.

Σπάνια διαστημικά παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και φιγούρων αστροναυτών που δείχνουν την ιστορική τους σημασία στην προαγωγή της περιέργειας, της επιστημονικής εξερεύνησης και των διαστημικών περιπετειών σε όλες τις γενιές.

Διαστημικά παιχνίδια από κασσίτερο που δημιουργήθηκαν στον απόηχο του διαβόητου “Περιστατικού του Roswell” στο Νέο Μεξικό το 1947. Αξιοσημείωτα είναι ένα σπάνιο παράδειγμα ενός αστροναύτη Cragstan, καθώς και ένας σπάνιος διαστημικός σταθμός Horikawa του 1955, που δημιουργήθηκε σε μια εποχή που οι διαστημικοί σταθμοί βρίσκονταν ακόμα στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

[11]   Darth Vader Stand:
Star Wars is an American space media franchise created by George Lucas in 1977. Lucas kept the franchising rights in other media, including comic books and toys, which quickly became a pop culture.

This is a rare first generation Palitoy Stand which was used in Major stores such as Hamleys, to promote the original Star Wars figures of the franchise. These stands were mostly destroyed and are therefore extremely rare today. Displayed on the stand is a collection of various vintage and modern stars figures and space crafts.

Ο Πόλεμος των Άστρων είναι μια αμερικανική σειρά διαστημικού θεάματος που δημιουργήθηκε από τον George Lucas το 1977. Ο Lucas διατήρησε τα δικαιώματα του franchising και σε άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των κόμικς και των παιχνιδιών, τα οποία γρήγορα έγιναν  ποπ κουλτούρα.

Ένα σπάνιο σταντ Palitoy, πρώτης γενιάς, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλα καταστήματα όπως το Hamleys, για την προώθηση των αρχικών φιγούρων του Star Wars. Τα σταντς αυτά  καταστράφηκαν, ως επί το πλείστον, για αυτό και είναι εξαιρετικά σπάνια σήμερα. Εδώ παρουσιάζεται μια συλλογή από διάφορες vintage και σύγχρονες φιγούρες αστέρων και διαστημικών σκαφών.

To top arrow